Werkwijze

Het handelen van AderZorg is gericht op het behoud, het herstel en versterken van de eigen regie en het sociale netwerk. Er wordt uitgegaan van wat een cliënt wil en belangrijk vindt. De ondersteuning sluit aan bij het leefwereld en houdt rekening met de levensfase en de eigen kracht. Welke ondersteuning nodig is, wordt in samenspraak met de cliënt en alle betrokkenen opgesteld.

Een deskundig personeel en een eerstverantwoordelijke ondersteuner richten zich op de structuur van het ondersteuningstraject. 
De ondersteuning is gericht op het behalen van de afgesproken resultaten in samenwerking met andere mogelijke hulpverleners die betrokken zijn. De resultaten worden geregistreerd en gerapporteerd waarbij ook de tevredenheid van de cliënt wordt meegenomen om de effecten in beeld te brengen. De ondersteuning wordt tussentijds geëvalueerd en indien nodig bijgesteld voor verbetering.


Niemand is uitgesloten - iedereen kan meedoen

Iedereen heeft volop kansen in de maatschappij. Kansen om zich te ontwikkelen, kansen op werk, op prettig wonen en op een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om deze kansen te benutten vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. De werkwijze van AderZorg sluit aan op deze participatiesamenleving en kan bij inzet van ondersteuning door AderZorg de volgende resultaten garanderen:

 

  • Nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden voor meer mensen;
  • Meer mensen doen mee door samenwerking met alle andere betrokkenen;
  • Vergroten van zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie bij meer mensen;
  • Meer mensen kunnen kwalitatief ondersteund worden door lagere financieringskosten.