Ondersteuning zelfstandigheidstraining

Zelfstandig op jezelf wonen

AderZorg zelfstandigheidstraining is bedoeld voor jongeren in de leeftijd 18 tot 23 jaar die zelfstandig willen worden en willen werken aan hun toekomst. Bij zelfstandigheidstraining oefen je onder begeleiding met zelfstandig wonen.


Ondersteuning onderwijs en/of werken

Naar vermogen meedoen voor een waardevolle bijdrage in de samenleving

Deze ondersteuning is vooral geconcentreerd in een re-integratie traject die aansluit op de persoonlijke mogelijkheden en ambities met als einddoel het vinden van een passende baan of daginvulling in samenspraak met een Trajectbegeleider van de gemeente of met een UWV Jobcoach.


Ondersteuning zelfstandig leven

Ambulante hulpverlening

Deze ondersteuning wordt geboden in de thuissituatie of buitenshuis aanvullend op de eigen kracht met als doel deelname aan maatschappelijk verkeer door eigen keuzes te maken en samen oplossingen te bedenken voor de bestaande problemen.


Ondersteuning wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen 

Bij AderZorg gaat het erom dat mensen met beperkingen thuis hun leven kunnen leiden op een manier die bij hen past en dat zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. De ondersteuning hierin sluit aan bij de mogelijkheden, wensen en voorkeuren van iedereen.


Ondersteuning maatschappelijke deelname

Zinvolle dagstructuur met nieuwe sociale contacten

De nadruk ligt op het bieden van ondersteuning die de cliënt in staat stelt om mensen te ontmoeten, contacten te onderhouden en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.


Ondersteuning verslavingsproblematiek

Negatieve gevolgen van de verslaving tegengaan

Herstellen van een drugsverslaving doe je niet alleen en daarom bepalen we samen met jou welke behandeling voor jouw drugsverslaving het beste is.


Opvoedondersteuning

Opvoeden is niet altijd even makkelijk

Opvoeden gaat lang niet altijd vanzelf. Het is daarom goed om steun te vragen als je allerlei problemen tegenkomt over de opvoeding en het opgroeien van je kind.


Ondersteuning tijdens reclasseringstoezicht

Voorkomen dat u een strafbaar feit pleegt

In samenspraak met reclasseringswerker gaan we aan de slag om te voorkomen dat u nog een keer met justitie in aanraking komt.